2018-2019 yılında evlenmek isteyenlere yönelik, Devlet destekli çeyiz hesabı ve evlilik kredisi destekleri devam ediyor. Sosyal yaşamı destekleme adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından devlet destekli evlilik kredisi projesi geliştirildi. Buna göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği standartlara uyan ve Evlilik kredisi devlet destekli başvurusunda bulunan herkese devlet destekli evlilik kredisi veriliyor.

Devlet destekli evlilik kredisi yılında başvuruda bulunabilmek ve krediden faydalanabilmek için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar şöyle;

Evlenmeyi düşünen çiftler 18-24 yaş arasında olmalıdır.

Devlet Destekli Evlilik kredisinden faydalanacak olan kişiler TCK. da yer almakta olan ağır suçlardan herhangi birinden ceza almamış olmalıdır.

Evlenecek çiftlerin maddi durumları evlenmelerine imkan tanımamaktadır.

Bu şartlarda olan tüm vatandaşlar evlilik kredisine başvurusu yapabilir ve evlenmek için devlet desteğinden faydalanabilir.

 Devlet çeyiz katkısı miktarı ne kadar?

Yukarıda anlatılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirtilen şartlara haiz olan her çift faizsiz olarak 1 yıl geri ödemesiz 10.000 TL. devlet destekli evlilik kredisinden yararlanabilir. Devlet destekli evlilik kredisinin geri ödeme süresi 4 yıldır. Ayrıca bu krediden yararlanıp, evliliğini gerçekleştirip, evlendikleri ilk yıl çocukları olan aileler bahse konu devlet destekli evlilik kredisini 1 yıl öteleyebileceklerdir. Alınan kredi 24 eşit taksitle geri ödenecektir.

DEVLET DESTEKLİ ÇEYİZ YARDIMI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR

1- 27 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

2- Bankada, TL cinsinden bir çeyiz hesabı açmak gerekiyor.

3- Bankada açılan hesaba Devlet 5 bin lira katkıda bulunacak.

4- 5 bin liralık katkı sadece ilk evlilikte ve tek seferde verilecek. Hesaba yatırılan tutarlar, asgari süre bu hesapta kalacak. Bu süre Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek.

5- Çeyiz hesabı sözleşmesinin detayları, hak ediş süreleri, Devlet katkısı oranı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek.

Hemen hemen tüm bankaların evlilik kredisi mevcuttur. Yapılan son düzenleme ile beraber, üniversite okuyan evli adaylarında yaş şartı, 26 yaşa kadar uzatılarak kolaylık sağlanmıştır. Aşağıda bankaların en uygun evlilik kredileri yer almaktadır.Yukarıda ki şartları yerine getiren tüm vatandaşlar devlet destekli evlilik kredisi başvurusunda bulunabilir. TBMM. de, 9 Mart 2015 tarihi itibariyle sunulan kanun teklifine göre, evlenme yardımının nasıl olacağı açıklandı.

Evlilik kredisi devlet destekli hangi bankadan alınır nereye başvurulur 10.000 TL. ne zaman verilecek yürürlüğe girdimi ? Çeyiz Kredileri hibe teşvik gibi sorularınızın yanıtı mevzuattadır. MADDE 21 – 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat v|e Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Çeyiz hesabı ve devlet katkısı mevzuatı

EK MADDE 2- (1) 27 yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Mavi Kart sahiplerinin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanuna tabi bankalarda gönüllü katılıma dayalı Türk Lirası cinsinden açılacak çeyiz hesaplarına Devlet katkısı ödenir.

(2) Çeyiz hesaplarına yapılacak Devlet katkısı, kişilerin sadece ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenmek üzere, hesaba yatırılan tutarların, asgari süre kalınması şartıyla düzenli ödeme planına ve/veya hak ediş sürelerine göre farklılaşan oran ve tutarda ve azami 5.000 Türk Lirasını geçmeyecek miktarda ödenir. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(3) Çeyiz hesaplarına ödenecek Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, karşılanır. Devlet katkısı, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

(4) Bankalar nezdinde çeyiz hesabı açılmasına, çeyiz hesabı sözleşmesi düzenlenmesine, hesaba yapılacak ödemelere ve türlerine, hak ediş sürelerine, Devlet katkısı oranlarına, çeyiz hesabına yapılacak Devlet katkısı ödemelerine, ikinci fıkrada belirlenen azami tutarı hak ediş sürelerine göre azaltmaya ve hesapların denetimi ile bu maddenin uygulanmasına yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.”

Vakıfbank, Halkbank veya Ziraat Bankası çeyiz hesabı açarak devlet destekli çeyiz parasına başvurusu yapabilir devlet desteği evlilik kredisi alabilirsiniz. Yada aşağıda ki formu doldurarak bize ulaşın biz size dönüş yapalım.