Corona Virüsü Nedir?

Corona virüsü, sıklıkla hayvanlarda görülen, son zamanlarda hayvanlardan insanlara bulaştığı düşünülen yeni bir virüs türüdür. Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Şehrin karantinaya alınmasıyla birlikte tüm dünya bu hastalıktan haberdar olmuş ve bu virüs konuşulmaya başlanmıştır. Şimdiye dek tüm dünyada 500 civarında kişinin bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Belirtileri nezleye benzemektedir. Boğaz ve burun akıntısı, göğüs ağrısı, öksürme, yorgun hissetme en temel belirtileridir. Hastalık yıllar içinde ve virüsün son aldığı biçim itibariyle insandan insana bulaşarak gribal enfeksiyon durumunu aşmış ve kişide daha ağır hasarlara ve ölümlere yol açmıştır.

Hastalığın tedavisi bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yaptığı açıklamaya göre, virüse karşı bir ilacın veya aşının olmadığı belirtilmiştir. Kişinin belirli bir hastalığının olmaması, bünyesinin kuvvetli olması, beslenme, spor, motivasyon kaynaklarının güçlü olması onu bu hastalığa karşı daha korunaklı yapmaktadır. Kişinin hijyenik önlemler alması, bulunduğu mekanlarda sterilizasyona dikkat etmesi, hastalık olasılığı taşıyan kişilerle temas halinde bulunmaması alınabilecek önlemler olabilir. Hastalığın teşhisi kan tahlili yapılarak uzman bir hekim tarafından konulur.

Piyasa Çeşitleri Nelerdir? Nelerden Etkilenmektedir?

Her ekonominin olmazsa olmaz yapı taşları vardır. Bu yapı taşları kendiliğinden oluşan ve sisteme hükmeden araçlardır. Arz ve talebin olduğu her yerde bu fonksiyonların oluşması kaçınılmazdır. Sistemin en temel etkenlerden biri olan finansal piyasa; mali niteliğe sahip varlıkların alınıp satıldığı pazarlardan oluşur. Bu pazar, hukuksal açıdan kanunlarla düzenlenen kurallardan oluşmuştur. Finansal piyasada arz eden, talep eden ve düzenleyici kurumdan oluşan bir birliktelik söz konusudur. Tüm ülkeler, bu pazarı denetleyen bir kurum oluşturmuşlardır. Bizim ülkemizdeki kurum Sermaye Piyasası Kuruludur. Finansal piyasalar; sermaye piyasası ve para piyasası olarak ikiye ayrılır. Para piyasası, kısa vadede fon arz ve talebinin karşılandığı ortamlardır. Sermaye piyasası ise, uzun vadede finansal varlıkların değerlendirilmesidir. Borsa ise, hisse senetlerinin ve farklı yatırım araçlarının belirli bir mevzuata dayanarak alım satımının gerçekleştiği yerdir.

Tüm dünyada piyasa sistemleri ve borsa her an büyük bir etki altındadır. Ekonomi piyasalarını etki altında bırakan mikro ekonomik veriler şunlardır:

1- Ekonomik sistem

2- Piyasa, talep, arz

3- Üretim maliyeti

Para, sermaye ve finansal piyasaları etkileyen makro ekonomik veriler ise şunlardır:

1- Faiz oranları

2- İşsizlik oranı

3- Enflasyon oranı

4- Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)

5- Üretici fiyat endeksi (ÜFE)

6- Tarım dışı istihdam oranı

7- Perakende Satışlar

8- Endüstriyel Üretim

9- Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)

Tüm bu veriler yatırım araçlarının değerine doğrudan etki etmektedir. Bu etkenlerin haricinde uluslar arası politika, savaş, doğal afet, hastalıklar, devlet adamlarının demeçleri ve daha birçok faktör ekonomiyi doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir.

corona etkilerinden kurtulmak

Corona Virüsünün Dünyadaki Ekonomik Piyasalara Etkileri Nelerdir?

Corona virüsünün Çin’de ortaya çıkması ve hastalığın tüm dünyada görülmeye başlamasıyla birlikte dünyada sağlık alanında bir tehdit oluşturmasının yanı sıra küresel ekonomi açısından da risk etkisi oluşmuştur. Çin ekonomisi başta olmak üzere tüm dünya ekonomilerinde bu hastalık nedeniyle yavaşlama görülmüştür. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, dünya piyasalarının %16’lık bir kısmına sahiptir. Hastalığın yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkması nedeniyle Çin başta olmak üzere pek çok Asya ülkesinde yeni yıl tatili dolayısıyla borsanın kapalı olması ilk etapta bir avantaj olarak görülmüştür. Fakat uluslar arası ticaretin yoğun yaşandığı Çin’de siparişlerin iptal edilmesi, insanların gelmekten çekinmeleri nedeniyle turizmin düşmesi ve endişe ortamından dolayı piyasalardaki güven kaybının yaşanması pek çok sektörü doğrudan etkilemiştir. E-ticaret kullanıcılarının Çin’den yaptıkları alışverişler azalmış, dünya devi olan teknoloji firmalarının ve ünlü giyim firmalarının Çin’deki üretim noktaları durma aşamasına gelmiştir. Pek çok araba üretimi firması Çin’deki fabrikalarını kapattığını duyurmuştur.

Havayolları şirketleri uçuşlarını durdurmuş ve personellerine ücretsiz izin vermişlerdir. Çin hükümeti virüs salgınına hızlı müdahale edebilmek amacıyla hastane ve sağlık merkezleri inşa etmeye başlamıştır. Tüm hastanelerin dolu olması nedeniyle spor sahaları ve kapalı alanlar sağlık kurumlarına dönüştürülmeye başlanmıştır. Çin hükümeti kriz ortamının ekonomiye en az zararla yansıması için piyasalara müdahale etme gereği duymuştur. ABD ve diğer Asya ülke piyasalarında da düşüş ve gerilemeler gözlenmiştir. Ekonomistler daha az riskli buldukları para piyasalarına yönelmeyi tercih ederek Japon ve Hindistan piyasalarına yönelmişlerdir. Japon ve Hindistan piyasalarında beklenmeyen düşüşler olarak görülen bu etki, hastalığın çaresinin olmaması ve belirsizliğin sürmesiyle endişe ve meraka yol açmıştır. Uzmanlar bu etkiyi ve belirsizliği Siyah Kuğu riski olarak adlandırmışlardır. Siyah Kuğu riski, ekonomik piyasalarda yaşanan beklenmedik gelişme, sürpriz, belirsiz durum ve etki yaratan durumlar anlamına gelmektedir. Bu nedenle hastalığın seyri, insanlığı nelerin beklediği, virüsün kontrol altına alınıp alınamayacağı bir an önce belli olmalı piyasalar da olumsuz etkilerden arınmalıdır.

corona virüsü etkileri

Corona Virüsünün Türkiye Piyasalarına Etkisi Nasıldır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkemizde şüpheli vakalar yaşandığı fakat detaylı testler neticesinde corona virüsü görülmediği ve böyle bir tanı konmadığı belirtilmiştir. Pekin büyükelçisi, Çin’de yaşayan Türk vatandaşlarının ülkemize naklinin sağlanacağını duyurmuştur. Hastalığın ülkemizde görülmemesine rağmen insanlarda duyulan endişe, uluslar arası para piyasalarının ülkemize yansıyan etkileri ve belirsizlik ortamı ülkemiz piyasalarında gözle görülür etkiler yaratmıştır. Corona virüsünün Türkiye’ye ekonomik açıdan şu etkileri olmuştur:

1- Altın ve dolarda yükseliş görülmüştür. Piyasalarda ve sağlık alanında yaşanan endişeden dolayı kişiler güvenli yatırım kaynaklarına yönelerek altın ve doların yükselmesine neden olmuşlardır.

2- Petrol ve akaryakıt fiyatlarında düşüş görülmüştür. Kişilerin güvenilir yatırım varlıklarına yönelmesiyle petrol ve akaryakıt fiyatlarında düşüş gerçekleşmiştir. Bu durum petrolü ithal eden ülkemiz için olumlu bir gelişmedir.

3- Turizm kaybı oluşmuştur. Çin’den ülkemize gelecek turistlerin tüm rezervasyonları iptal edilmiştir. Bu turistler ülkemizdeki tüm turist sayısının %50’lik kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle İstanbul ve Kapadokya bölgeleri başta olmak üzere pek çok turizm bölgesinde maddi açıdan kayıp görülecektir. Turizmde yaşanan düşüşün ekonomik piyasalara ne kadarlık oranda etki ettiği önümüzdeki günlerde belli olacaktır.

4- Türkiye’den Çin’e yapılan ihracatın gerilediği görülmektedir. Borat, krom ve mermer ihracatımız bulunan ve 2020’de bu ihracatın daha da artması beklenen Çin’e ihracatın şimdiden gözle görülür şekilde düştüğü açıklanmıştır. Türkiye’nin 4.3 milyar dolarlık hacmini oluşturan bu ihracatın, maden ve doğaltaş ticaretimizin ekonomik etkilerini ilerleyen süreçte göreceğiz.

Bu etkilerin yanı sıra yabancı bir finans kurumunun yaptığı araştırma neticesinde Türkiye’nin corona virüsünden olumlu yönde etkileneceği açıklanmıştır. Ülkemizdeki bazı ekonomistler tarafından desteklenen bu öngörü neticesinde bu durumun büyüme fırsatı yaratabileceği, dünya ülkeleri tarafından ham madde alımlarında Çin’deki şirketler yerinde Türk şirketlerinin tercih edilebileceği duyurulmuştur.

Ayrıca yatırım veya iş kurma düşüncesi ile acil para arıyorsanız piyasanın durulmasını bekleyebilirsiniz. Yüksek fiyattan borç para almanız geri ödemelerde size güçlük çıkartabilir.