Kişinin kendi mülk ve arazisinde  veya farklı bir arazide yaptığı aramalar sonucunda bulduğu define vb varlıklarda kişiye devlet belirli bir miktar ödeme yapmaktadır. Bulunan  definenin maddi ve manevi değeri öncelikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit edilir. Defineyi bulan kişi kendine özel arazisinde define bulduysa definenin belirlenen değer üzerinden tutarına göre % 50 ‘si hazineye, % 50  ‘si de defineyi bulana verilir. Bulunan definenin arazisi özel  veya tüzel kişiye aitse değerin üzerinden % 40′ define arayıcısına  % 10’ u arazi sahibine verilerek pay edilir. İlk % 50 bu şekilde paylaştırıldıktan sonra kalan yüzde 50 ise hazineye devredilerek gelir kaydedilir.

Kendi arazisinde tesadüfen yani bir arama izni olmadan ve ruhsatsız olarak ve tesadüfen define bulduysa arama izini olmadan define bulunduğu gerekçesiyle bu yukarıdaki kurallar definenin dağıtımda uygulanmamaktadır. Komisyon kurularak definenin parasal değeri hesaplanarak değerleme yapılır. Yapılan belirleme sonrasında bakanlıktan ödenek talep edilerek define bulana kendi ödülü haricen verilir.

 

Üzerinde iz bulunmayan altın definenin değerlemesi nasıl yapılır?

Üzerinde hiç bir iz bulunmayan altınların tarihi değerleri tespit edilemeyeceğinden bu kanun kapsamında olmamaktadır. Tesadüfen bulunan altınların müzelere teslim edilerek değerinin anlaşılmasından sonraki ödülü alabilmeniz için en iyi alıcı olan müzelere teslim etmez iseniz kaçakçılıkla suçlanmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. İhbar edenlere de ödül verildiğinden ihbar edilme riski yerine müzelerden çıkacak değere göre ödülünüzü alacağınızı unutmamalısınız. Devlet her türlü bulunan ve çıkarılan definenin yarısına ortak olmaktadır.

Tesadüfen define bulan kişinin ilk olarak yapması gereken nedir?

Halk arasında yanlış bilinen diğer husus ise devletin bulunan hazinenin tamamına el koyması söylentisidir. Tamamen tesadüf eseri define bulan kişilerin durumlarını aydınlatmak gerekirse; Defineyi tesadüf eseri bulan kişilerin buldukları eserleri kaçak olarak taşımalarından dolayı cezai işlem uygulanacağından define bulanlar ilk olarak eseri bağlı bulundukları müzeye teslim etmeliler ve emanet fişi almaları gerekmektedir. Bulunan tarihi eser için kültür ve tabiat varlığı veya define için değer takdir Komisyonu oluşturulacaktır. Değer Takdir Komisyonu bulunan define için toplanarak değerini tespit etmekte ve aynı şekilde bakanlıktan ödenek talep etmektedir. Ödenek talep edilerek define bulanan ödeme yapılmaktadır. Definenin değerini tespit etmek için Takdir komisyonunda arkeologlar definenin değerini tespit etmek için çalışmaktadır. Bulunan definenin değerinin ve verilecek ödülün ne kadar olacağı konusunda ise herhangi bir ölçü bulunmamaktadır. Tarihi değeri bulunan eserlerin değer takdirini en az 3 kişiden oluşan komisyondaki yetkililer yapmaktadır. Burada değer takdir komisyonun tarafından en az 3 yetkili kişinin yaptığı tespitler sonucunda definenin, tarihi eserin, kültür ve tabiat varlığının değeri takdir edilerek verilecek ödül belirlenmektedir.

Define Bulana Devlet Yüzde Kaçını Veriyor?

Kişinin kendi mülk ve arazisinde  veya farklı bir arazide yaptığı aramalar neticesinde bulduğu define ve kültür varlığı bulması halinde kişiye devlet belirli bir miktar ödeme yapmaktadır. Bulunan  definenin değeri öncelikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit edilir. Defineyi bulan kişi kendine özel arazisinde define bulduysa definenin belirlenen değer üzerinden tutarına göre % 50 ‘si hazineye, % 50  ‘si de define arayıcısına ve bulana verilmektedir. Bulunan definenin arazisi özel  veya tüzel kişiye aitse değerin üzerinden % 40′ define arayıcısına  % 10’ u arazi sahibine verilir. İlk % 50 bu şekilde paylaştırıldıktan sonra kalan yüzde 50 ise hazineye devredilir.

Kendi mülkünde tesadüfen bir arama izni olmadan ve ruhsatsız olarak ve tesadüfen define bulduysa arama izini olmadan define bulunduğu gerekçesiyle bu yukarıdaki kurallar definenin dağıtımda uygulanmaz. Bu durumda komisyon kurularak definenin akçe değeri hesaplanarak değerleme yapılır. Yapılan değerleme sonrasında bakanlıktan ödenek talep edilmektedir. Bakanlık tarafından ödenek çıkmasına bağlı olarak hazine ve define bulana kendi ödülünü verir.

Define ve kültür varlığı bulunduğunda devlete bildirim yapmak zorunludur.

 

Define araması için ruhsat alınmalı mıdır?

Define araması için mutlaka ruhsat alınması lazımdır. 1 yıl boyunca geçerli olan arama ruhsatınız ile define arayacağınız arazinin yerini tespit ettikten sonra ilgili bakanlığa müracaat ederek aramaların başlanması için talepte bulunabilirsiniz.

Define bulan kişiler kanunlarda yer alan maddelere göre 3 gün içinde en yakın müzeye veya resmi kuruluşlara definenin bildirimini yapmak zorundadırlar.  Define bulan kişiye verilecek ödül değişkenlik göstermektedir. Kişinin nerede nasıl ne şekilde bulduğuna ve hangi arazide define bulduğuna göre değişen ödül değerleri her zaman yetkili kişiler tarafından yapıldığından en ufak bir şüpheye kapılmamalı ve aç gözlülük yapmadan derhal bulunan defineleri alan müzelere teslimatının yapılması avantajlı ve en doğru olandır.

Türkiye’ de define işlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ve buna bağlı olarak Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ilgilenmektedir. Eğer define aramak istiyorsanız aşağıda ki adımları teker teker yerine getirmek zorundasınız.

Ülkemizde define aramak için ruhsat veya izin verilmiyor. Eğer define olduğunu düşündüğünüz bir yer var ise, burayı Devlet ile birlikte aramak zorundasınız. Ayrıca Devlet izinli hazine arama nasıl yapılır buradan öğrenebilirsiniz.

Resmi kurumlara başvuru

Aşağıda bulunan belgeler ile mülki amirliğe başvuru yapılır. Başvuru yapanın bağlı bulunduğu yer değil, definenin bulunduğu köy ilçe il genelinde bulunan Mülki Amirliğe dilekçe ile başvurulur. Aşağıda ki belgeler de, dilekçenin ekinde bulunmalıdır.

  • Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,
  • Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,
  • Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
  • Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakat name, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı eklenir.

Eğer hazine arazisinde bulmuş ise %50 arayıcıya, özel veya tüzel kişilerin arazisinde bulunmuş ise, %40 arayıcıya %10 ise arsa sahibine verilir.

Devletten ruhsatlı olarak kazı  çalışması yaparak kültür tabiatı değeri bulunan eserler bulunduğunda kazı sahibine, devlete olacak şekilde pay veriliyor. Kazı sahibine % 50 pay verilirken kalan pay her zaman devlete kalmaktadır. Define, tarihi eser gibi değerli kültür varlıkları bulunduğundan hemen en yakın Müze Müdürlüğüne teslim edilerek teslim fişi alınmalı, Müze Müdürlüğünde görevli arkeologlar tarafından eserin değeri biçildiğinde hakkınızı almak için başvuru yaparak payınıza düşen paranızı alabilirsiniz.

Kaçak olarak yanında tarihi eser, hazine varlığı bulunduğunda cezai işlemlere maruz kalmamak için devlete teslim ederek kaçakçılık suçlaması ile karşı karşıya kalmazsınız.

Devlet ayrıca define arayıcılarını ihbar edenlere de Definenin payının %40’ını vermektedir. Bu yüzden ihbar sayıları da oldukça fazladır. Üzerinize düşen görevinizi yerine getirerek devletten hak ettiğiniz ödeneğinizi alabilirsiniz.