İnsanların hayatına devam edebilmesi için temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerekmektedir. Geçmişte temel ihtiyaçlar, doğayla verilen mücadele sonrasında karşılandıysa da günümüzde durum oldukça farklıdır. Günümüzde insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için öncelikle paraya ihtiyaçları vardır. Paranın miktarı kişinin refah düzeyini belirlemektedir. İnsanların paraya sahip olabilmeleri için diğerlerine yarar sağlayacak bir işe sahip olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde sürekli olarak herhangi bir kaynaktan para akışı olması ihtimali çok düşüktür. Para akışının gerçekleştirilebilmesi çalışmanın sürekliliğine bağlıdır. Eğer bu süreklilik olmazsa kişinin kazandığı paranın miktarı aydan aya, hatta günden güne büyük farklılıklar gösterebilir. Dengesiz bir gelire sahip olmak kişinin geleceğe yönelik yatırım yapmasına engel olmaktadır. Yatırım yapılmazsa da kişi sürekli olarak çalışmak zorunda kalacak ve işe gitmeye gücü kalmadığında maddi açıdan zorluk çekecektir. Bu durum ev hanımları için de geçerlidir. Ev hanımları herhangi bir işte çalışmasa da kısa sürelik işlerle küçük gelirler elde edebilmektedir. Ancak bu durum ev hanımlarına güvence vermemekle birlikte maaşlarının da olmasına engel olmaktadır. Bu sorunun çözüme kavuşturulabilmesi için ev hanımlarına emekli maaşı verilmesi gerekmektedir. Emekli maaşı kadınların hayatları boyunca tek başına ayakta durabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Çalışmayan Ev Hanımlarına Maaş Verilecek

Türkiye’de maddi açıdan eşine bağlı olan milyonlarca ev hanımı bulunmaktadır. Ev hanımlarının maddi özgürlüğe sahip olamaması maddi sorunlarla birlikte psikolojik sorunların da ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Ev hanımlarının oldukça yoğun olması da bu maddi ve psikolojik sorunların çözülmesine engel olmaktadır. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen bir kanun tasarısı kapsamında bu sorunların artık kolaylıkla çözülebileceği duyuruldu. Kanun tasarısının kabul edilmesi durumunda çalışmayan ev hanımlarına maaş verilecek. Maaş verilecek ev hanımlarının ise en az 25 yıllık evli olması koşulu bulunuyor. Ev hanımlarının bu koşulu karşılamasının yanında sahip olması gereken farklı kriterler de var. Bu kriterlerden en önemlisi emeklilik maaşı alacak kadınların gelirinin olup olmaması. Ev hanımları için emeklilik maaşı herhangi bir yerden geliri olan kadınlara farklı koşullar çerçevesinde veriliyor. Bu yüzden emeklilik maaşı için başvuracak olan ev hanımlarının küçük işler yaparak kazandıkları gelirleri de belirtmesi gerekiyor.

Ev Hanımları Emekli Maaşı Almak İçin Ne Yapmalıdır?

Ev hanımları emekli maaşı alabilmek için ilk olarak gereken şartları yerine getirmelidir. Şartların yerine getirilmesi durumunda ilk yapılacak olan şey Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaktır. Bu başvuru sonrasında ev hanımları primlerini aylık olarak düzenli bir şekilde ödedikleri taktirde hem sigortalı olabiliyorlar hem de emeklilik maaşlarını bir süre sonra alabiliyorlar. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için aylık ödemeleri gereken prim miktarı değişkenlik gösteriyor. Elde edilen verilerde bir ev hanımının aylık olarak ödeyeceği prim miktarı en az 815 Türk Lirası iken, en fazla 5231 Türk Lirası olarak belirtiliyor. Ödenen bu primlerin yüzde yirmisi yaşlılık ve malullük sigortalarına, yüzde on ikisi de sağlık sigortası primine gidiyor. Aylık olarak primlerini ödeyen ev hanımları sigortalı sayılıyor ve sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Aylık prim ödemesi yaparak emekli olmak isteyen ev hanımlarının bu amaçlarını gerçekleştirebilmeleri ve aylık almaya başlayabilmeleri için belli bir süre ödeme yapması gerekiyor. Bağ-Kur kapsamında emeklilik durumları planlanan ev hanımlarının emekli olup aylık almaya başlayabilmeleri için dokuz bin gün prim ödemesi yapması gerekiyor. Atmış bir yaşından büyük olan ev hanımlarının ise yaş haddinden yararlanarak beş bin dört yüz günlük prim ödemesi sonucunda emekli olması mümkün kılınıyor.