Hayatlarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürmek isteyen insanların temel gereksinimlerini mutlaka karşılaması gerekmektedir. Temel gereksinimlerin karşılanması insanların refah ve mutluluk düzeyini artırmaktadır. Ayrıca bu gereksinimlerin kolaylıkla karşılanabilmesi insanların kendi isteklerine odaklanmalarına yardımcı olmaktadır. Dolaylı olarak bakıldığında temel gereksinimlerin karşılanması insanların kendilerini gerçekleştirmesine ve arzularının peşinden koşmasına da ön ayak olmaktadır. Geçmiş dönemlerde bu gereksinimler farklı yöntemlerle ve doğa ile mücadeleyle karşılansa da günümüze kadar bu durum bir hayli değişmiştir. Yakın tarihten beri insanların ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmesi için paraya sahip olması gerekmektedir. Paraya sahip olma yöntemleri de çeşitlilik göstermektedir. Bu yöntemler arasında en kolay olanı mirasçı olmaktır. Ancak insanların sadece mirasçı olarak çalışmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için ya çok zengin ya da çok tutumlu olmaları gerekmektedir.

Para kazanma yollarından en mantıklı olanı herhangi bir işte çalışmaktır. İnsanlar çalışma konusunda yüzlerce alternatife sahiptir. Ancak buna rağmen ülkemizde çalışan insan sayısı genel nüfusa oranla oldukça düşüktür. Özellikle kadınların iş hayatında bulunma oranı gerekenin bir hayli altındadır. Bu durumun altında kültürel ve sosyolojik sebepler yatmaktadır. Yüz yıllardır kadının iş hayatında bulunmasının yanlış olduğu ve sadece eviyle, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiği öğretilmiştir. Bu düşüncenin yanlış ve mantıksız olduğu cumhuriyet döneminin gelmesiyle anlaşılmış ve kadınlar yavaş yavaş iş hayatına girmeye başlamıştır. Ancak halen daha ev hanımlarının oranı çalışanlara kıyasla daha fazladır. Bu durum hem ülke ekonomisinin hem de ev ekonomisinin bir hayli zarar görmesine ve zorlanmasına sebep olmaktadır. Zararın azaltılması ve ekonomilerin canlandırılması için 2018 yılında bir uygulama hayata geçirilmiştir. Bu uygulama sayesinde ev hanımlarına emeklilik imkanı sunulmuştur. Bu imkandan yararlanmak isteyen kadınların farklı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Ev Hanımlarına Emeklilik Hangi Şartlar Altında Sağlanıyor?

Emekli olup her ay düzenli olarak maaş almak isteyen kadınların gereken şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlardan ilki 18 yaşının üstünde olmaktır. Ev hanımlarının sigorta primini yatırmaya başlayabilmesi ve dolaylı olarak bu hizmetten yararlanabilmesi için 18 yaşının üzerinde olması gerekmektedir. Aksi taktirde yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Bunun yanında ev hanımlarının daha öncesinde zorunlu olarak sigorta gerektiren mesleklerde çalışmamış olması gerekmektedir. Bu mesleklerin işverenleri sigorta primlerini otomatik olarak yatırdığı için gelecekteki işlemlerin gerçekleştirilmesini engellemektedir. Ayrıca herhangi bir meslek ya da sigortaya bağlı olarak kadınların aylık maaş almamaları gerekmektedir. Sigortalı olduğu için maaş alan ev hanımları bu hizmetten yararlanamamaktadır.  Bir diğer kriter ise sosyal güvencenin olmamasıdır. Sosyal güvencesi olan kadınların bu hizmetten yararlanması mümkün değildir. Bu kriterleri yerine getiren ev hanımları emeklilik maaşıalabilmektedir. Maaşın alınabilmesi için öncelikle başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurunun ardından gereken koşullar sağlandığında kadınlar emeklilik maaşı alabilmektedir.

Çalışmayan Ev Hanımlarına Maaş Ne Zaman Verilir?

Ev hanımlarının emeklilik maaşı alabilmek için SGK’ya başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sonucunda uygun görülen ev hanımları aylık olarak sigorta primi ödemeye başlamaktadır. Sigorta priminin miktarı 815 Türk Lirası ile 5231 Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Ödenecek primin miktarı belirlenirken farklı değişkenler göz önünde bulundurulmaktadır. Çalışmayan ev hanımlarına maaş verilebilmesi için 9 bin günlük sigorta primi ödemesi yapmış olmaları gerekmektedir. Bu süre yaş haddi devreye girince 5 bin 4 yüz güne düşebilmektedir. Belirlenen ödemelerin tamamlanması dahilinde ev hanımları emeklilik maaşı almaya başlamaktadır. Sigorta priminin ödenmesine bağlı olarak ev hanımları sağlık, yaşlılık ve ölüm sigortasından da yararlanabilmektedir.