İlkel çağlardan beri insanlar farklı yöntemlerle hayatını sürdürmeye ve yaşam standartlarını yükseltmeye çalışmıştır. Bu çalışmalardan bazılarının başarılı olmasına bağlı olarak insanlar, iyi ve kolay yöntemleri keşfetmiş ve bu alanlara yönelmiştir. Paranın da evrensel bir güç sembolü haline gelmesiyle birlikte insanların büyük bir çoğunluğu belirli bir ücret karşılığında hizmet vermeye başlamıştır. Daha fazla kazanabilmek ve hayat şartlarını kolaylaştırmak için insanlar, daha fazla çalışmaya başlamış ve evdeki işlere zaman ayıramayacak seviyeye gelmişlerdir. Kültürün ve dinin de etkisiyle kadınlar ev işleri üzerine yoğunlaştırılmıştır. Böylelikle gelenekçi ailelerin pek çoğunda kadın evdeki işlere koştururken erkek de ailenin maddi yükünü üstlenmiştir. Ancak bu durum pek çok ailede maddi açıdan sıkıntılara sebep olmakta ve ailenin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesine engel olmaktadır. Kadının maddi açıdan eşine bağımlı olması da bazı özgürlüklerinin otomatik olarak elinden alınmasına neden olmaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için ev hanımlarının çalışmadan da olsa gelir elde edebilmeleri gerekmektedir. Türkiye’de 2018 yılında yürürlüğe giren bir yasaya göre, belli bir süre prim ödeyen ev hanımları emeklilik maaşı alabilmektedir.

Çalışmayan Ev Hanımlarına Maaş Neden ve Nasıl Verilecek?

Türkiye’de kadın ve erkek iş gücü oldukça yüksektir. Ancak bu iş gücünün istihdam oranı düşüktür. Özellikle kadınlarda, iş gücü kapsamına giren kişilerin yalnızca yüzde otuz üçü çalışabilmektedir. Bu durum hem vatandaşların ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük darbe vurmaktadır. Bu darbenin hafifletilebilmesi için çalışmayan ev hanımlarına maaş verilmesi gündeme getirilmiş ve yürürlüğe koyulmuştur. Böylelikle bireysel emeklilik de denilebilecek bir sistem sayesinde kadınlar emekli olup hem emekli maaşlarını alabilecek hem de çeşitli sigortalardan yararlanabilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Ev hanımlarının fırsatlardan yararlanabilmek için farklı kriterleri yerine getirmiş olması gerekmektedir. Bu kriterlerden ilki en az 25 yıldır evli olmaktır. 25 yıldan daha kısa süredir evli olan ev hanımları bu fırsattan maalesef yararlanamamaktadır. Ev hanımlarının bu hizmetten yararlanmaya başlayabilmeleri için ek olarak 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde bu hizmet için gereken işlemler başlatılamamaktadır. Ayrıca daha önceden zorunlu sigorta gerektiren işlerde çalışan kadınlar da bu hizmetten yararlanamamaktadır. Buna ek olarak daha önceden sigortalı olan ve buna bağlı olarak maaş alan ev hanımları da bu hizmetten yararlanamamaktadır. Bu hizmete başvuracak ev hanımlarının yapması gereken bir diğer işlem gelir vergisinden muaf olduğunu resmi belgelerle ispat etmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Ev hanımlarına maaş başvurusu hakkında bilgilendirme yapan kaynaklardan elde edilen güvenilir bilgilere göre bu hizmetten yararlanabilmek için kadınların ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekmektedir. Bu kurumdan istenilen belgelerin doğru bir şekilde toplanması durumunda, gereken kriterler karşılanıyorsa hizmet alınabilmektedir. Ev hanımlarının bu hizmetin başlamasını takriben aylık olarak prim ödemeleri yapmaları gerekmektedir. Bu prim ödemelerinin bir kısmı sağlık sigortasına, bir kısmı da ölüm ve malullük sigortalarına gitmektedir. Prim ödemelerinin düzenli olarak yapılması hizmetin aksamasını engelleyecektir.

Ev Hanımları Emekli Maaşını Ne Zaman Alacak?

Ev hanımlarının emekli maaşını alabilmeleri için belirlenen süre boyunca prim ödemelerini yapmış olmaları gerekmektedir. Prim ödemelerinin miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Verilen bilgilere göre ev hanımlarının bu hizmetten yararlanabilmesi ve gelecekte emekli maaşı alabilmesi için aylık en az 815 Türk Lirası prim ödemesi yapması gerekmektedir. Prim ödemesinin miktarı 5231 Türk Lirası’na kadar çıkabilmektedir. Ev hanımlarının kendilerine özel olarak belirlenen prim miktarını 9 bin gün ödemiş olmaları gerekmektedir.