İnsanların ihtiyaçlarını karşılama şekli medeniyetin benimsenmesiyle beraber oldukça farklı bir yöne doğru evrilmiştir. Bu evrime bağlı olarak insanlar ustalaştıkları alanlarda kendilerini geliştirmeye başlamış ve ustalıklarının ortaya çıkardığı ürünler karşılığında istedikleri ürünleri almaya başlamışlardır. Bu takas sisteminin farklı problemler ortaya çıkarmasına bağlı olarak yeni bir çözüm arayışına gidilmiştir. Paranın bulunmasıyla beraber problemler çözüme kavuşmuş ve insanların alışveriş yapması daha kolay hale gelmiştir. Bu durum ekonominin oluşmasına ön ayak olmuş ve insanların gelir ve gider konusunda bilgilenmesini sağlamıştır. Paranın evrensel bir güç simgesi haline gelmesine bağlı olarak insanlar çalışma hayatına sıkıca bağlanmış ve günün daha büyük kısmını çalışarak geçirmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak ev işlerinin aksaması problemiyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu problemin çözülmesi için gelenekçi ve muhafazakar toplumlarda kadın ev işlerini yapması için görevlendirilmiş ve ev hanımı kavramı ortaya çıkmıştır.

Ev hanımlarının büyük bir çoğunluğu gelir getiren hiçbir meslek yapmamaktadır. Bu durum ülke ekonomisine olduğu kadar aile içi ekonomiye de büyük zararlar vermektedir. Bu zararın azaltılması için geçtiğimiz aylarda çalışmayan ev hanımlarına maaş kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna bağlı olarak belli bir süre prim ödeyen ev hanımları emeklilik maaşı almaya başlayacaktır. Emeklilik maaşı dışında bu hizmetin farklı yararları bulunmaktadır.

Ev Hanımlarına Maaş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yakın bir tarihte yürürlüğe giren kanuna hakkında yapılan açıklamada ev hanımlarına maaş başvurusu hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler bağlamında hangi kadınların bu hizmetten yararlanabileceği ve hangi şartları yerine getirmeleri gerektiği hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştır. Ev hanımlarının bu hizmetten yararlanabilmesi için ilk kural olarak 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük ev hanımları ebeveynlerinin ya da aile fertlerinin sağlık sigortasından yararlandığı için bu hizmete başvurmaları mümkün değildir. 18 yaş sınırını geçen ev hanımları primlerini ödemeye başlayarak bu hizmetten yararlanmaya başlayabilir. Bunun dışındaki en önemli şartlardan biri 25 yıllık evli olmaktır. Ev hanımlarının emekli maaşı almaya başlayabilmesi için 25 yıldır evli olması gerekmektedir. Ancak emeklilik maaşı dışında diğer hizmetlerden yararlanabilmek için herhangi bir yaş zorunluluğu yoktur. Ev hanımları emeklilik maaşı başvurusunda SGK’ya çeşitli belgeler vermek zorundadır. Bu belgeler arasında gelir vergisinden muaf olunduğunu belirten belge büyük önem taşımaktadır. Bu belgenin SGK’ya teslim edilmemesi durumunda ev hanımlarının hizmetten yararlanması mümkün değildir.

Emeklilik Maaşı Alabilmek İçin Ne Kadar Zaman Geçmesi Gerekir?

Ev hanımlarının emeklilik maaşı alabilmesi için ne kadar zaman geçmesi gerektiği yapılan hesaplamalar sonucunda 9 bin gün olarak bulunmuştur. Ancak bu 9 bin gün boyunca ev hanımlarının hiçbir ayı atlamadan sigorta primlerini yatırmaları gerekmektedir. Atlanan her ay emeklilik maaşının daha geç gelmesine sebep olacaktır. 9 bin günlük sigorta primi ödemesi yaş haddi göz önünde bulundurulursa 5400 güne kadar düşebilmektedir. Her ev hanımı için belirlenen ödenmesi gereken sigorta primi miktarı değişiklik göstermektedir. Belirlenen prim miktarına göre ev hanımlarının aylık olarak en az 815 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir. Bu prim miktarı 5231 Türk Lirası’na kadar çıkabilmektedir.

Ev Hanımlarına Maaş Verilmesinin Yararları

Ev hanımlarına maaş verilmesi hem ülke ekonomisinin hem de aile içindeki ekonominin canlanmasına olanak sağlamaktadır. Ev hanımlarının güçlü bir birey olarak ayakta durmalarına yardımcı olan bu sistem sayesinde kadınlar, herhangi bir kişiye bağlı olmadan hayatlarını idame ettirebilmektedir. Ayrıca bu sistem ev hanımlarının yaşlandıklarında kendine yetebilecek ekonomik güce sahip olmalarına olanak sağlamaktadır.