Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ekonomi eylem planında açıkça belirtilen hususa göre, işsizler ve geliri olmayan vatandaşlara maddi destek paketi duyuruldu.

Kimler Faydalanabilir?

Hiçbir yerden geliri olmayan vatandaşlara öncelikli olarak iş verilmesinin yanı sıra, yeni işe girişlerde yardıma muhtaç olanlara öncelik sağlanacak. Kaynağı ne olursa olsun, herhangi yardım ve teşvikten faydalanmıyor ise sosyal yardım ödeneklerinden faydalanabilecek.

İşkur ile yapılan protokole göre işsizlikle mücadele yasası kapsamında, işe ihtiyacı olan ve maddi durumunu belge ile kanıtlamış her vatandaşın istihdam edilmesi ve öncelikli olanların iş görüşmelerine katılabilmeleri için yapacakları masrafların İşkur tarafından karşılanması gündemde.

Sivil toplum örgütleri ve görevlendirilmiş vakıflar, sosyal yardımı hake etmiş kişilere gerekli mesleki eğitimlerle meslek kazandırmaya yönlendirecek, verilen eğitimler sonucu işe yerleştirilen vatandaşın sgk primi devlet tarafından karşılanacak. Yardımın yapılabilmesi için, mesleki eğitim başarısı koşulu getirilirken, iş göremeyecek olan ihtiyaç sahipleri için yardımlar eskisi gibi sürdürülecektir.

Fakirlik Yardımı Kapsamı

Herhangi bir geliri olmaksızın, devlet desteklerinden faydalanmayan, üzerine kayıtlı taşınır/taşınmaz varlığa sahip olmayan, devlet ya da özel bakım hizmetlerinden faydalanmayan, tüm koşulları ilgili kurum tarafından belge almak şartıyla her vatandaş fakirlik yardımından yararlanabilecek.

Fakirlik maaşı alabilmek için, kişinin bizzat ilçe kaymakamlığına başvurmaları gerekiyor. Kurum tarafından yapılacak araştırma sonucunda, onay verilmesi durumunda maaş almaya hak kazanabilecektir.

Ayrıca fakirlik yardımı kapsamında, yakacak, yiyecek ve giyecek yardımı alınabilecek. Belirli bir gelirin altında kalan ve hayatını idame ettirmeleri gereken ailelere bu tür yardımlar yapılmaktadır. Bu plandaki asıl amaç, kişilerin günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yardımda bulunmaktır.

Fakirlik Belgesi Almak İçin

Yapılacak yardımlara daha kolay ulaşabilmek için, kütüğünüzün kayıtlı olduğu muhtarlığa başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişilerin gelirlerinin muhtaçlık sınırını geçmemesi, kendi ya da 1. derece aile üyelerinin üzerine kayıtlı taşınır/taşınmaz olmaması, engelli ise en az %40 oranında iş göremezlik raporunun olması gerekmektedir. Alınacak fakirlik belgesi ile, devletin verdiği bir çok yardıma başvuruda bulunulabilir.

Gerekli tüm belge ve başvurular tamamlandıktan sonra sosyal yardım almaya hak kazanabilirsiniz.