Göz rahatsızlığı olan hastaların göz doktoruna muayene olduktan sonra göz doktoru tarafından kendilerine gözlük yazılması ile birlikte sigorta kapsamında bu gözlüklerin bedelinin bir bölümünü devlet karşılıyor. Ancak birçok hasta haklarını bilmemesinden dolayı yazılan gözlük reçetesinin ne kadarının devlet tarafından karşılanacağını ve ne kadarının kendilerinin ödemesi gerektiğini bilmiyorlar.

Hastalar için uygun görülen gözlüklerin devlet tarafından karşılanması için öncelikle uzman bir hekim tarafından imza ve kaşeli bir reçete olması gerekiyor. Özel hastanelerde yapılan muayenelerde yazılan gözlükler için devlet ödeneği söz konusu değil. Aynı zamanda acil polikliniklerde yapılan muayene neticesinde kendilerine gözlük yazılan hastaların gözlük bedellerini kurum ödemiyor. Böyle durumlarda gözlük bedellerini hastalar kendi bütçelerinden karşılaması gerekiyor. Bunun yanı sıra teleskopik gözlük camlarının bedellerini kurumun ödemesi için üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının sağlık kurulları tarafından gözlük reçetelerinin düzenlenmesi gerekiyor.

Gözlük Reçetelerinin Kurumun Karşılaması İçin Gerekli Şartlar

Gözlük reçetelerinin kurum tarafından karşılanması için reçetenin hazırlandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde optikçiye başvuru yapılması gerekiyor. Bu sürenin geçirilmesi durumunda hazırlanan reçetenin süresi dolacağından yeniden reçete düzenletilmesi gerekiyor. Optikçi reçetede yazan numaralı gözlükler için devletin karşıladığı gözlükleri öncelikli olarak hastalara gösteriyor. Gözlüklerin bedelleri gözlük bedeli ile aynı ise hastalar optikçiye herhangi bir bedel ödemeden devletin karşıladığı gözlüğe sahip olabiliyorlar. Ancak devletin vermiş olduğu ödenek gözlük bedelinin bir kısmını karşılıyorsa geri kalanını hastalar kendi bütçelerinden karşılayarak istedikleri gözlüklere sahip olabiliyorlar.

Kontakt Lens Ücretlerinin Ödenmesi Şartları

Bazı hastalar göz bozuklukları durumunda gözlük yerine lens kullanmayı tercih edebiliyorlar. Ancak kontakt lenslerin devlet tarafından karşılanması için gerekli bazı şartların oluşması gerekiyor. Hastaların katarakt nedeni ile ameliyat olması durumlarında, göz içerisine alınan darbe ve travmalar gibi durumlarda kontakt lens bedelleri kurum tarafından karşılanıyor. Devletin bu konuda ne kadar ödeme yapacağı gözlüklerin derecelerine göre değişiklik gösteriyor. Gerek lens ve gerek ise gözlük olsun kullanılacak olan derecelere göre devletin katkı paylarında değişiklik meydana geliyor. Ancak hastaların devletin katkı paylarının üzerine bir miktar kendi bütçelerinden ayırması daha kapsamlı gözlüklere sahip olmalarını sağlıyor.