Devlet destekli işyeri açmak için başvurulacak en karlı ve en güvenilir yöntemlerin başında KOSGEB gelmektedir. Herhangi bir işi olmayan, çalışmayan ya da kendi işyerini kurmak isteyen kişiler için KOSGEB çeşitli ekonomik imkanlar yaratır. Devlet desteğiyle vatandaşların buluşmasına aracılık eden KOSGEB, girişimcilik fikrini aşılamayı ve yeni istihdam alanları oluşturmayı amaçlar. Hem hibe hem de devletin verdiği faizsiz kredi imkanından yararlanmak için öncelikle KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı’na katılmak gerekir.

KOSGEB İŞYERİ AÇMA KREDİSİ 2019

Girişimcilik Destek Programı

İş kurma kredisi devletten KOSGEB aracılığıyla alınmak istendiğinde öncelikle KOSGEB tarafından verilen Girişimcilik Destek Programı’na katılmak gereklidir. Programa katılmayan kişiler sunulan devlet desteğinden yararlanamaz. Tüm girişimci, işletmeci adayları ile KOBİ’ler programa katılabilirler. Program sonunda; uygulamalı girişimcilik eğitim sertifikası ile yeni girişimci desteği alınır.

Girişimcilik Destek Programı’na başvurular e- devlet üzerinden ya da KOSGEB’in internet sitesi aracılığıyla yapılabilir. İki internet ortamında da elektronik başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Ön başvuru olarak sayılan form doldurma işleminden sonra KOSGEB yetkilileri kişileri arayarak kesin kayıt yapılmasını sağlar.

Girişimcilik Destek Programı’nda Verilen Eğitim

Girişimcilik Destek Programı’nda katılımcılara uygulamalı girişimcilik eğitimi verilir. Eğitimde, işletme alanları, piyasalar ve piyasa rekabeti konuları işlenir. En az 32, en çok 72 saatten oluşan eğitim programlarına tabii olunur. 72 saatlik eğitim programının en az 56 saatine katılım zorunludur. 56 saatlik alt sınıra katılım göstermeyen kişiler, devletin verdiği işyeri kredisi ya da hibe desteğinden yararlanamaz. Eğitimler, KOSGEB birimleri tarafından alanının uzman isimleri tarafından ya da örgün eğitim kuruluşlarındaki eğitmenler tarafından verilmektedir.

Tamamlanan eğitim programından sonra girişimci olunmak istenen alana uygun bir iş planı hazırlanmalıdır. Hazırlanan plan KOSGEB birimlerine sunulur. İş planı örneği onay görürse devlet desteğinden yararlanılır. İş planının nasıl hazırlanması gerektiği, alınan eğitim süresinde öğretilmektedir. Devlet desteğinin iş planına göre sunulmasındaki amaç; sunulan destekle kişinin nasıl bir iş kuracağı, kurulacak işin piyasada etkili olup olamayacağı ve de girişimci adayının ulaşılabilir bir hedefinin olup olmadığıdır.

KOSGEB Devlet Destek Limitleri

İşyeri açma kredisi devlet destekli olarak KOSGEB aracılığıyla iki farklı şekilde verilir. İlk destek, hibe şeklindedir. 50 bin TL’ye kadar, geri ödeme yapılmaksızın girişimci adaylarına hibe verilir. İkinci devlet desteği ise; geri ödemesi olan ancak faiz uygulanmayan 100 bin TL’ye kadar olan kredi türüdür. İlk etapta sunulan 50 bin TL’lik hibenin hangi kalemler için verildiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  • İşletmenin kuruluş harcamaları için 2 bin TL,
  • Kuruluş esnasında ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve kuruluşla birlikte geçen 2 yıl içinde alınan ya da alınacak olan ofis malzemeleri için 18 bin TL,
  • İşletme masrafları için en aylık en çok 5 TL olacak şekilde 30 bin TL’dir.

Girişimcilik kursuna katılıp, detaylı bir şekilde ve yaratıcı girişimcilik fikirleri dahilinde bir iş planı hazırlandığında sunulan 50 bin TL’lik hibe desteğinden yararlanılır. Ancak burada unutulmaması gereken; sunulan 50 bin TL’nin işyeri açılır açılmaz verilmeyeceğidir. Girişimci öncelikle kendi imkanlarıyla KOSGEB tarafından onaylanan işyerini açar. Ardından işletme için yaptığı her masrafı faturalandırır. Tüm faturaları KOSGEB birimlerine ilettikten sonra 50 bin TL’lik hibesini alır.

100 bin TL’lik faizsiz kredi de 50 bin TL’lik hibe desteğinin işletme masrafları için yeterli olmadığı durumlarda verilir. İşletmenin 2 yıllık sürecinde masrafları çok olursa yeniden KOSGEB birimlerine kredi başvurusu yapması gerekir. Sunulan faizsiz kredinin geri ödemesi KOSGEB yetkilileri ve girişimci ile birlikte belirlenmektedir.