Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılından beri belirlenen kentsel dönüşüm projesine destekte bulunuyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan bu projede, 1. dereceden kentsel dönüşüm proje alanına giren dükkan ve konutların, proje tamamlanmasına kadar geçen sürede, sahiplerine 18 ay boyunca yardımda bulunuluyor. Yardım seviyeleri ilden ile göre değişkenlik göstermektedir. Proje alanında kiracı olan vatandaşlara ise farklı bir yere taşınmaları için yardımda bulunulmaktadır. Yardımların sağlanmasındaki asıl amaç, proje kapsamındaki bina sahipleri ve kiracıların mağduriyetlerini en düşük seviyeye indirebilmek.

Nasıl Başvurulur?

Öncelikle binanızın risk raporunun, ilgili bakanlık onayıyla risk kategorisine girmesi, kentsel dönüşüm projesine dahil olması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurarak onaylanan belgeleriniz ile yardım talebinde bulunabilirsiniz. Yardımların başlayabilmesi için projenin TOKİ tarafından onaylanıp, yıkım işleminin başlatılmış olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, yeni bina yapımına onay gelmeden yardım sağlanması mümkün değildir.

İlgili Kanun Değişikliği

Daha önceki kanunda belirtilen “tahliye kararı verilmiş bina sahipleri ya da kiracılarının sınırlı ayni hak sahibi ya da kiracılarına kentsel dönüşüm kira yardımı ya da taşınma yardımı yapılabilir” maddesi, “anlaşma ile tahliye kararı verilmiş bina sahipleri ya da kiracılarının kararda geçen binada ikamet etmek koşuluyla sınırlı ayni hak sahiplerine kentsel dönüşüm kira yardımı ya da yer tahsisi yapılabilir” hükmü geçerli kılınmıştır.

Anlaşma Yapılması Şartları Değiştirecek

Buna göre, ilgili yardımı alabilmek için binada ikamet zorunluluğu sınırlı ayni hak sahiplerinde aranacak, anlaşma ile tahliye kararı verilmiş bina ya da kat sahiplerine ve kiracılarına neden gözetmeksizin yardımda bulunulacaktır. Çevre Kanununda ilgili değişikliğe dair ayrıntıya ulaşabilirsiniz.

Hak Mağduriyetine Uğramamak İçin

Kentsel dönüşüm yardımı alabilmek için, ilgili mevzuatın iyi incelenmesi, gerekli belgelerin toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekiyor. Ayrıca ilgili mevzuatın ek red sebepleri arasında bulunan ikamet şartı, farklı destek ya da kredi alınmaması gibi durumlarda destek verilmiyor. Riskli bina onayı ilgili bölümden alındıktan sonra, yapı devir, satış ya da kiralama yapılırsa, destekten men edilmekle karşı karşıya kalıyor.