Şehirlerin nüfuslarının günden güne artması, artan bu nüfusa istihdam sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Seksenli yıllardan beri köyden kentlere göç artmış ve kırsal kesimdeki nüfusun azalması tarımsal üretiminde azalmasına neden olmuştur. Sanayi devriminden beri aralıksız sürmekte olan sanayileşme ve yirmi birinci yüz yıla girilmesiyle daha da hızlanan teknolojik devrimlere rağmen günümüz dünyasının başlıca sorunlarının başında açlık gelmektedir. Bu durum tarımsal üretimin her dönemde önde gelen konu başlıklarından biri olacağını göstermektedir.

Ülkemizdeki tarımsal üretimin istenilen düzeyde yapılaması devleti de bir takım tedbirler almaya itmiş ve Köye Dönüş Projesi hayata geçirilmiştir. Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus büyük bir avantaj olmasının yanı sıra bu genç nüfus istihdam edilmediği takdirde büyük bir dezavantaja dönüşür. Bu proje ile gençlerin köylere yerleşip tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunmaları teşvik edilmektedir.

Köye Dönüş Kredi, Teşvik ve Desteklerinin Kapsamı Nedir?

Orman ve Tarım Bakanlığı çiftçilere çeşitli kredi kolaylığı sağlamaktadır. Genç çiftçilere ise kredilerde birçok esneklik sunulmaktadır. Bunlar arasında düşük faizli, uzun vadeli kredileri genç çiftçiler ayrıcalıklı olarak kullanabilmektedir. Köye Dönüş Teşvikleri kapsamında ise yalnızca kredi değil hibe de genç çiftçilere sağlanmaktadır. Üstelik şehir hayatında bulunmadan önce köyde ikamet etmiş olma zorunluluğu da bulunmaktadır. Yalnızca hibeyi aldıktan sonra tarımsal üretim faaliyetlerinin yapıldığı bir yerleşim yerine yerleşilmesi şart koşulmaktadır. Proje alanı tarımsal üretime izin verilmeyen veya uygun olmayan bir alanı içeriyorsa bu projenin kabul edilmemesine yol açabilir. Hibe desteği otuz bin lira olup geri ödeme istenmemektedir. Proje kapsamında projeleri kabul edilen genç çiftçilerin taşınmaları için eşya taşıma desteği ödenememektedir. Fakat belediyelerden bu konuda destek alınabilir. Kimi belediyeler bu proje kapsamında destek alan çiftçilere eşya taşıma konusunda yardım etmektedirler.

Köye Dönüş Projesine Başvurma Şartları Nedir?

Öncelikle bu projeden yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. On sekiz yaşından büyük, kırk bir yaşından küçük olunmalıdır. Bir işte düzenli olarak çalışılmaması ve sosyal sigortanın olmaması gerekmektedir. Daha önce benzer bir projeden destek alan kimseler de bu projeye başvuramaz. Öğrenci, esnaf ve sanatkarlar da Köye Dönüş Projesinde yer alamazlar.