Bankalardan kredi kullanmak ya da kredi kartı almak, günümüzde hemen herkesin gerçekleştirdiği işlemlerdir. Bu ürünlerin geri ödemeleri belirlenen günlerde mutlaka yapılmalıdır. Ödeme, gününde yapılmazsa bu, bankaların gözünde olumsuz bir durum teşkil etmektedir. Ayrıca ödeme yasalarca belirlenen zaman zarfı içerisinde halen yapılmamış ise açık takip işlemi yürürlüğe girmektedir.

Açık Takip Ne Zaman Başlar?

Kullanılan kredide yasal takip süreci kredi ödemesinin üç ay geciktirilmesi halinde başlatılır. Bankalar kredi ödeme günü geçirildiğinde, müşteriye kısa mesaj, e mail veya telefon aramalarıyla ulaşarak borcun ödenmesi gerektiğini hatırlatırlar. Ödeme bir aydan daha uzun bir zaman yapılmamışsa, bu kez banka müşteriye yazılı olarak uyarı gönderir ve borcun en kısa sürede ödenmesi gerektiğini hatırlatır. Bu uyarının üzerine ödeme yapılırsa, sorun ortadan kalkar. Ancak müşteri ısrarla borcunu ödememeye devam ediyor ise ve bu durum 3 aylık süreyi tamamlamış  ise, bu halde banka açık takip işlemine başlayacaktır.

Bu konumdaki müşteriler ile takip başlatılmadan önce banka tarafından son bir görüşme gerçekleştirilir. Borcun ödenmesi halinde takibe başvurulmayacağı belirtilir. Ancak müşteriden herhangi bir dönüş alınmaz ise, hukuki olarak kredide yasal takip süreci başlatılacaktır.

Açık Takip Nasıl Yapılır?

Yasal takibe düşen borçlarda devreye bankanın hukuki işlemlerini yürüten avukatlar girmektedir. Bu durumda borç artık bankadan çıkmış, borcu tahsil etmekle yükümlü olan avukatlara devredilmiştir. Avukat açık takip işlemi için gerekli olan masrafları ve avukatlık ücretlerini de borcun üzerine ekleyerek müşteriye sunacaktır. Bu aşamada avukatlar, müşteri eğer borcu ödeme taraftarı ise, borcun ödenmesi adına birtakım kolaylıklar sunacaktır. Örneğin borç belli taksitlere bölünebilir. Veya müşteri borcunu bir an önce kapatmak istiyorsa, borcun üzerindeki faizin bir kısmının düşülmesi bazı indirimlerin yapılması mümkün olabilir. Ancak müşteri bu aşamada da herhangi bir ödeme yapmaya meyilli değilse bu kez borcun başka yollardan tahsili sağlanır. Buna göre müşterinin maaşına bloke konulması veya borcun niteliğine göre evine haciz gönderilmesi yöntemleri uygulanabilir.

Müşterinin banka borcunu ödememeye devam ettiği bu süreçte borcun üzerine temerrüt faizi işletilmektedir. Ödeme ne kadar uzun süre yapılmazsa, bu faiz de o denli yüklü şekilde işlemeye devam edecektir. Ayrıca müşterilere hiçbir biçimde ulaşılamaması halinde bu borcun silinmesi ya da unutulması söz konusu olmaz. Aradan uzun süre geçse de bu borç mutlaka ödenmelidir.

Açık Takip Uygulanan Banka Müşterilerinin Durumu

Alınan bir kredide yasal takip sürecinin başlatılması banka müşterisinin kredi notunu direk biçimde olumsuz etkilemektedir. En az 1500 olması gereken kredi notu, yasal takipte olan müşteriler için oldukça düşmektedir. Bu kimseler riskli hatta çok riskli banka müşterisi grubunda değerlendirilmektedir. Bu kimselerin kara listeye düşmeleri de söz konusu olmaktadır. Kara listeye düşen kişiler, haklarında başlatılan açık takip sonlansa ve borçlarını tamamen ödeseler dahi 5 yıl boyunca bu kara listede kalmaya devam ederler. Bu durum ilerleyen zaman içerisinde kişinin bankalardan hiçbir ürünü kullanamaması anlamına gelmektedir. Yani bu kimseler hiçbir bankadan kredi alamaz, hiçbir bankanın kredi kartına sahip olamaz. Ancak ellerinde bulunan ve yasal sürece düşmemiş olan kredi kartları varsa, bunları kullanmaya devam edebilirler.