Kredi, bankaların tüketici ihtiyaçlarına yönelik sunmuş olduğu finans ürün ve hizmetlerin tamamını kapsamaktadır. Bankalardan herhangi bir kredi veya kredi ürünlerinin birini alam tüketiciye bankacılık kredi sözleşmesi imzalatılır. Bu kredi sözleşmesi, banka ile müşteri arasında krediye ilişkin kuralları belirtir.

Kredi Kapama 

İhtiyaç dahilinde bankalardan alınan ve belli bir ödeme periyodu ile geri ödenen finans ürünleri kredilerdir. Krediler ihtiyaca en uygun olacak şekilde bankalar tarafından sınıflandırılarak tüketicin talebi ile alınır. Her kredi ürününün limiti, faiz oranı, geri ödeme koşulu gibi özellikleri değişkenlik gösterebilir. Genel olarak bankaların tüketiciler için finans etmiş olduğu krediler tüketici kredisi, konut kredisi, araç kredisi olmak üzere değişir. Bu durumda tüketici hangi amaçla kredi kullanacaksa o krediye başvuru yapar ve banka tarafından uygun görüldüğü takdirde kullandırılır.

İhtiyaç durumunda kullanılan krediyi, tüketici finansal imkanları dahilinde erken ödeyebilir. Bu durum bankacılık hizmetlerinde erken ödeme veya kredi kapa olarak ifade edilmektedir. Erken Ödeme veya kredi kapanmada, kredi ürünü alınırken banka ile kredi müşterisi arasında yapılmış olan geri ödeme tablosu geçersiz duruma düşer. Bankalar Tüketicilerin ihtiyaç kredisi ve araç kredilerinin erken ödeme veya kredi kapatma durumlarında herhangi bir cezai işlem uygulamaz. Tüketici ve Araç kredilerinde yapılacak erken ödeme veya kredi kapamalarında ek olarak faiz indirimi uygular. Bu indirim kalan geri ödeme taksitlerini faizi oranında yapılır. Durum bu iki kredide böyle olmasına karşın komut kredilerinde faiz indirimi vb. indirimler uygulanmaz. Aksine erken yapılan ara ödeme veya kredi kapamalarında ilgili banka, geri ödeme planı dışına çıkıldığı için kredi kullanana %2 lik bir kapama cezası yansıtır. Kredi kapama durumunda banka tarafından kişiye yansıtılacak olan böyle bir cezanın varlığı ile ilgili bankanın kredi sözleşmesinde belirtmiş olması gerekir.

Erken Kapatılan Konut Kredisi Ceza Hesaplama

Konut kredilerinde erken indirime bağlı banka tarafından yapılan erken kapama cezası, konut kredisini erken kapatmak isteyen kişilerin merak etmiş olduğu bir konu. Konut kredisini erken kapatma durumunda her hâlükârda ödenecek erken kapama cezası %2 dir. Bu tutar banka tarafından kalan ödeme tutarı üzerinden hesaplanır. Kredi erken ödeme durumunda ödenecek cezayı formüle edilirse toplam kredi anapara tutarı-ödenmiş toplam anapara tutarı x 0,02 şeklinde hesaplanabilir. Bu formül genel bir hesaplama için yapılmış olup ödenecek erken ödeme cezası kredinin kullandığı banka tarafından detaylı olarak yapılacaktır.

Bankaların erken ödeme cezası uygulamasındaki gerekçe Tüketicinin Korunması Kanunu’nun 37. maddesidir. Bu kanun maddesinin yanında ayrıca bankanın alacağı faiz miktarının düşmesinin önüne geçilmesidir. Banka mevcut ödeme planında yer alan faiz kaybını tüketicinin ödeme programına bağlı kalmaması olarak değerlendirmekte ve tüketiciye erken kapama cezası yansıtmaktadır. Erken kapama cezasında kalan kredinin 36 ay üstü ve altı olmasına bağlı bankanın dilerse daha az ceza talep etmesi de söz konusudur.