Bankalardan alınan kredi kartları farklı limitlerde hemen hemen herkese verilmektedir. Kartlar limiti doluncaya kadar kullanılabilir ve aylık olarak kullanılan limitin belli bir miktarı asgari ödeme tutarı olarak hesaplanıp kart sahiplerine ekstreler yollanır. Kişiler dilerlerse borcun tamamını ödeyerek limitlerini eski haline getirebilirler. Yüklü bir alışveriş yapıldı ise de taksitlere bölünerek ya da asgari tutar ödenerek borç diğer aylara bölünerek ödenebilir. Kredi kartlarının limiti ve o dönem içinde kullanılan bakiye ne kadar olursa olsun ekstre içinde gelen asgari ödeme tutarı mutlaka ödenmelidir. Asgari ödeme tutarının yatırılmadı durumlarda yasal takip süreci denilen işlem başlatılmaktadır.

Kredi Kartının Takibe Girmesi

Kredi kartlarının borçları aylık olarak ödenmektedir. Her ay ekstrede belirlenen asgari ödeme tutarının yatırılmaması halinde öncelikli olarak kişiye banka tarafından bilgilendirme yapılmalıdır. İstenen tutardan az ödeme yapıldığı için kalan borca banka gecikme faizi uygulamakta ve diğer aya borcu devretmektedir. Kredi kartı ekstresinin bir dönem boyunca ödenmemesi durumunda ise borcun tamamına faiz uygulanır ve aynı zamanda kart kullanıcısına banka tarafından yazılı bilgilendirmeler yapılır. Diğer dönem için ekstrenin kesilmesine kadar borcun ödenmesi için ek süre tanınır. Bu süre içinde de yapılmayan ödemeler için kart önce gecikmeli statüye alınır. Bu esnada kredi kartı nakit para çekim işlemine kapatılır. Kart borcunun 3 dönem üst üste ödenmemesi durumunda ise kart yasal takipli duruma geçer. Yasal takip pozisyonunda olan kartlardan nakit para çekimi olmamakta ve kart limiti yeterli olsa dahi harcama yapılamamaktadır. Takibin kalkması için banka tarafından asgari olarak belirlenen tutar ödenmelidir.

Kartın Takipten Çıkması

Yasal takip durumu kart sahiplerine e mail yolu ile kısa mesaj yolu ile ve müşteri temsilcisi yolu ile bildirilmektedir. Bu aşamada kişinin banka ile işbirliği içinde olması kartın takipli statüye geçmesine engel olabilir. Ancak yasal süreç başladıktan ve kart borcu icra dairesine yansıtıldıktan sonra takipten kurtulabilmenin tek yolu gerekli taahhüt vererek asgari borcun ödemesini yapmaktır. Kalan borç icra dairesinden belirli sayıda takside bölünerek ödenebilir. Bu esnada kartın üzerindeki takip kaldırılır ancak belirli bir limite kadar harcama yapmasının önüne geçilecek tedbirler banka tarafından kart üzerine konur. Kartın tüm borcu bitirildiğinde tekrar eski limit üzerinden kullanım devam edebilir. Takipli kredi kartı kişilerin kredi notunu düşürdüğü için bazı bankalar kart takipten çıksa dahi kullanıcının harcama yapmasını engelleyerek yeni kart başvurularını da reddedebilir. Bu sebeple borçlu olan kartların ödeme dönemlerinin bir dönemden fazla geçirilmemesi ve yaşanan gecikme durumunda da banka ile iletişime geçilerek gün ve tutar ile birlikte ödeme sözünün verilmesi gerekir.

Takipli Kartlar Ne Yapılır?

Kart üzerindeki takip kart kullanılsın ya da kullanılmasın borç tamamı ile kapanıncaya kadar devam eder. Bu sebeple kartın fiziki olarak imhasının ya da kaybedilmesinin fazla bir önemi olmamaktadır. Kart sahibi üzerine kayıtlı takipli bir kredi kartı olması durumunda, kullanmış olduğu bankadan ya da başka bir bankadan kendi adına her hangi bir kredi ya da kredi kartı alamamaktadır. Takipli kartlar için ilerleyen süreç yasal bir süreç olduğu için ihmal edilmemeli ve ödemeler bu aşamadan sonra kesinlikle düzenli bir şekilde yapılmalıdır. İcra dairesine düşmesine rağmen ödenmeyen borçlar için haciz yöntemine başvurulmakta ve kart sahibinin borcuna mahsuben sahip olduğu maddi değere sahip birçok varlığa el konulmaktadır. Haciz yolu da borcun karşılığına denk gelen varlık tespit edilirse kredi kartı takibini sonlandıran işlemlerden birisidir.