Yasal işlemler ve kurallar gereği ölüm sonrasında, ölenin birinci dereceden yakınları ya da akrabaları; hem bazı haklar kazanmakta hem de bazı sorumlulukları yüklenmek durumunda kalmaktadır. Bu süreç, veraset işlemleri ile başlamaktadır.

Ölüm Sonrası Yasal Mirasçıları Bekleyen Durumlar

Genellikle ölüm sonrasında, ölenin mal varlığının yasal mirasçı ya da mirasçılarına kalacağı düşünülmektedir. Ancak yasalar gereği; vefat eden kişinin ödenmemiş borçları varsa, bunları ödeme sorumluluğu da mirasçılara geçmektedir. Bazı durumlarda; miras kalacak bir mal varlığı olmasa da, kalan borçların mirasçılar tarafından ödenmesi zorunluluğu ortaya çıkabilmektedir. Mal varlığı ve borç bilgisi; eğer yasal mirasçılar tarafından daha önceden biliniyorsa, sürpriz bir durumla karşılaşılması olası değildir. Ölen kişinin mal varlığı ve borçları hakkında geride kalmış bir kayıt ya da bilgi yoksa; bunu araştırmak yine mirasçılara düşmektedir. Bunun araştırılmaması durumunda; miras kalabilecek  herhangi bir mal varlığı ortaya çıkmayacak ve mirasçılar bu haklarını kullanamayacaktır. Aynı şekilde, borç dökümü çıkarılmaması ise; ileride faiziyle beraber ödenmesi gereken mali külfet olarak mirasçıların karşısına çıkmaktadır. Özellikle bu borç; bankadan kullanılmış bir kredi ya da kredi kartına aitse.

Ölen Kişinin Kart ya da Kredi Borcu Nasıl Öğrenilir?

Ölen kişilerin bankalardan aldıkları krediyi, sahip oldukları karlarını ya da bunlar için kalan borç miktarlarını tek bir kaynaktan öğrenme imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılması gereken; vefat edenin ölüm belgesi ya da mahkemeden alınmış veraset ilamı ile bütün banka ya da finans kuruluşlarına tek tek başvurmaktır. Bu işlemi; yasal mirasçı konumunda olan kişi ya da kişiler yapabilmektedir. Ya da bu kişilerin vekaletli avukatları da bu araştırmayı vekilleri adına yapabilirler.

Ölen Kişinin Kredi veya Kredi Kart Borçları Araştırılmazsa Ne Olur?

Söz konusu borçların zamanında ödenmemesi ya da belirtilen tarihe kadar kapatılmaması durumunda; bankalar alacakları için hukuki süreci başlatırlar. Kişinin ölmüş olması bu sürecin başlatılması için engel değildir. Vefat edenin borçlarından mirasçıları sorumludur ve mirasçı görünen kişilerin bir süre sonra banka ya da bankalardan tebligat alması kaçınılmaz olacaktır. Tabii ki; geçen süre zarfında ödenmemiş borç ya da borçlara, sözleşmede belirtilen faizler de eklenmektedir. Bu aşamaya gelindiğinde; mirasçıların borcu ödemesi beklenir.

Aksi durumda yasal sürecin ileri aşamaları uygulanmaya konulmaktadır; yasal takip ve haciz gibi. Eğer vefat eden kişi; kredi alımı aşamasında hayat sigortasını ilgili kredi için yaptırmışsa, bu durumda kalan borç; mirasçı tarafından değil, sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Bunun yanı sıra, ölen kişinin zaten bir hayat sigortası varsa, yine kalan borç; sigorta poliçesinde belirtilmiş limitler ölçüsünde sigorta şirketince ödenmektedir. Sigorta poliçesinde belirlenen limit, borç miktarından az ise; kalan kısım yine mirasçılar tarafından ödenmek durumundadır. Bu arada, mirasçı konumundakiler kişin vefatı sonrasında reddi miras yapmışlarsa; herhangi bir miras hakkından faydalanamayacakları gibi, vefat eden kişiden kalan borçları da ödemekle yükümlü değildirler.