Bankalardan çekilen krediler şahıslar için ihtiyaç kredisi, konut kredisi ya da taşıt kredisi olarak 3’e ayrılır. Krediler sade şahıslara yani gerçek kişilere değil tüzel kişilere ve ticari kişilere de verilir. Bu kredilerin kullanım alanları da ticari olacağı için genel ismi ticari kredidir. Kredi miktarı talep konusunda göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda kredi talebinde bulunan ticari kurumun sermayesi, gelir durumu ve krediye kefalet olarak gösterilecek diğer yatırımları verilecek kredi tutarı ile birlikte, vade sayısını ve istenecek faiz oranını değiştirmektedir. Ticari kredi alan kişi ve kurumlar aldıkları krediyi vadeye ve ödeme tutarına bağlı olarak düzenli bir şekilde ödemelidir. Kredilerin ödenmediği durumlarda gerçekleşecek durumları yazının devamında sizler için sıraladık.

Ticari Kredileri Gecikmesi

Tüm kredi ve borç tiplerinde olduğu gibi ticari kredilerin de ödenmesi gereken günlerde ödenmemesi ve gecikmeye girmesi durumunda banka tarafından verilen belirli bir süre mevcuttur. Herhangi bir sebepten ödemesi geciken krediler için öncelikli olarak kredi sahibine bir hatırlatma gönderilir. Bu hatırlatma mail, kısa mesaj ya da telefon yolu ile yapılabilir. Olağan gecikme süresi içinde ödenen kredi taksitleri için herhangi bir yaptırım olmamaktadır. Olağan sürenin aşılması durumunda ise banka tarafından uyarılar yapılmaya başlanır. Bu süreç içinde ödenen kredilere bir miktar günlük gecikme faizi uygulanmaktadır. Kredilerin bir taksit dönemi gecikmesi banka açısından yasal işlem başlatılması için önemli bir eşiktir. Bu sebeple kredi taksitinin bir sonraki döneme kadar ödenmiş olması önemlidir. Toplamda üç dönem kredi gecikmesi yaşanması durumunda borçlunun bankaya herhangi bir ödeme yapmaması, bildirim yapmaması ya da borcunu ödemek üzere belirli bir tarih ve tutar sözü vermemesi durumunda ise banka tarafından yasal takip başlatılır.

Borçların Takibe Düşmesi

Sadece ticari krediler değil ihtiyaç kredisi, konut kredisi ya da taşıt kredisi gibi borçlar da belirli dönem ödenmedikleri takdirde takipli duruma geçerler. Bu takip bankanın hukuk birimi tarafından yapılmaktadır. Borçlu olan kişinin kefil olarak gösterdiği kişiler, teminat olarak gösterilen gayrimenkuller ya da banka hesapları ve ticari kimliği olan borçlu kurumun gelir gider durumu takip döneminde araştırılmakta ve borcun en çabuk temin edileceği yol banka tarafından bulunmaktadır. Bu aşamadan sonra da borçlunun, bankanın takipli durumu kaldırmak için teklif etmiş olduğu borç miktarını da ödememesi durumunda tüm borcun tahsilatı yasal zor ile yani cebri icra denilen yolla yapılır. İcraya düşen borçlar icra dairesinde borçluya hak tanınması halinde taksitler halinde ödenebilmektedir.

Bu yolla geciken ve ödemesi yapılmayan borçlar bankadan devlet eline geçirilmiş olur. İcraya düşen borç dosyalarının olması hem kişilerin hem de ticari niteliği olan kurumların kredi puanını olumsuz olarak etkilemekte uzun süreçte de puan düzeltilemeyeceği için yeni kredi başvurusunda sıkıntılar yaşanmasına sebep olmaktadır. Kredi puanlarının yüksek kalması ve düşük faizler ile yüksek limitli krediler alınabilmesi için alınan kredilerin zamanında ödenmesi ve tüm taksit tutarlarının eksiksiz olarak bankaya yatırılması önemlidir. Gecikme durumunda bankadan gelen yazılı ya da sesli uyarılar dikkate alınmalı ve banka ile gerekiyorsa iş birliği içine girilerek kredi notunun olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmelidir.