Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası yoluyla alınan 7 yıl ödemeli hayvancılık kredisi 2018 yılından beri sürmektedir. Bu iki kuruluş krediyi devlet teşviki ile vermektedir. Market ve kasaplarda ki et fiyatları, köyden kente göç ile köylerde ki hayvancılığın azalması, büyük çiftliklerin yetersiz kalması göz önüne alındığında bu kredinin önümüzdeki yıllarda da verileceği ön görülüyor. Tarımda ve hayvancılıkta makineleşme dönemine geçiş ülkemizde sancılı olarak gerçekleşmektedir. Geleneksel usullerle yapılan hayvancılığı Kosgeb ve Ipart desteklemiyor. Bu destekler genellikle makineleşme ile ilgilidir. Buradan Kosgeb’in desteklemediği sektörleri görebilirsiniz. Hal böyleyken insanlar Ziraat Bankası’nın çok düşük bir faizle uzun vadeli olarak verdiği hayvancılık kredisine yöneliyor. Bu yazımızda sizlere Ziraat Bankasının 7 yıl ödemeli hayvancılık kredisinin nasıl alındığı ve kimlere verildiğini açıklayacağız.

Ziraat Bankası 7 Yıl Ödemeli Hayvancılık Kredisi Ayrıntılar

Ziraat Bankası’nın 7 yıl ödemeli olarak verdiği bu kredi çiftçimize can suyu değerinde. Mazot ve gübre fiyatları geçtiğimiz yıllarda birçok çiftçimi mağdur etti. Ektikleri buğday, arpa, pancar gibi ürünleri de istediği fiyata satamayan çiftçi ya kredi çekip borç altına girdi ya da malını mülkünü satıp dımdızlak ortada kaldı. Ziraat Bankasının bu kredisiyle köylüler yeniden hayvan alıp kar etmeye başladılar. Ancak bu kredi hakkında yanlış anlaşılmalarda mevcut. Krediyi yedi yıl boyunca ödemeyeceğini zannedenlerde var, yedi sene boyunca her yıl ödemeye yapacağını zannedenlerde var. Gerçekte olan ise çiftçilerimiz aşağıda ayrıntısı anlatacağımız şekilde kredisini aldıktan son ilk iki yıllık dönem geri ödemesiz dönem olarak göze çarpmaktadır.

simental cinsi buzağı

Ziraat Bankası 7 Yıl Ödemeli Hayvancılık Kredisi Süreç Nasıl İşler

Gelin bu iki yılda çiftçinin elinde olacaklara göz atalım. Çiftçi bankadan bir miktar kredi aldıktan sonra 10 adet damızlık düve alır. Bu düveler tohumlanmaya hazırdır. Gebe veya doğumdan 3-4 ay geçmiş inekte alabilir. Yani tohumlanmaya hazır inek aldığını varsayıyoruz. Bu 10 ineği altıktan 9 ay sonra elinde 10 buzağı oluyor. Kötü durumları hesaba katmaz isek. İleriki dönemde ki 3-4 aylık dönemde inekler buzağılarını büyütüyor ve bu süre sonunda tekrar kızgınlık dönemine giriyor. Bu süreçte hayvanın bakım ve beslenmesi iyi olmak zorundadır. İnek 1 yıl sonunda tekrar tohumlanıyor ve gebe kalıyor. Tutmama veya buzağıyı atma gibi durumları yine varsaymıyoruz. Bu süreçten bir yıl sonra çiftçinin elinde 1 yaşında 10 adet düve veya tosun 2-3 aylık 10 adet buzağılar oluyor. Tabi ki giderler de mevcut. Giderleri ileriki zamanlarda bu yazıya ekleme yapacağız. İşletmeniz bu şekle geldikten sonra Ziraat Bankası’na yıllık ödemeleriniz başlıyor.

Ziraat Bankası 7 Yıl Ödemeli Hayvancılık Kredisi Şartları

  • Başvuran çiftçinin ÇKS kaydının olması gerekmektedir. İşletmenizi kurduktan sonra ÇKS belgenizi almak zaten sizin için zorunluluktur. Çünkü buzağı destekleri, aşı ve küpe gibi uygulamalar mevcut.
  • En önemli ve çiftçilerimizi mağdur eden kısım ise krediye başvurduğu meblağının yüzde yirmibeşi kadar elinde parası olmak zorunda.
  • Krediye başvururken her zaman karşımıza çıkan etkenlerden biride kredi notudur. Başvuru sahibinin kredi notu kötü olmaması gerekiyor.
  • Bir diğer konu ise projedir. Kurmayı istediği işletme türünün projesini hazırlamak veya hazırlatmak zorundadır. Bunu yapan birçok aracı kuruluş mevcut fakat bunu sizin hazırlamanızda mümkündür. İleride değineceğiz bu konuya.
  • Bunlar dışında tabi ki de ipotek. Tarla, ev, arsa, işletme ve benzeri malları ipotek ettirmeniz gerekmektedir. Bu konu Ziraat Bankasınca önemli bir husustur. Talep ettiği meblağ değerinde ipotek ettirebileceği malı yoksa çoğunlukla kredi çıkmamaktadır.

Ayrıca bkz

5 Sene Geri Ödemesiz Hayvan Kredisi Nasıl Alınır yazımızı incelemek tıklayınız.

Büyükbaş Hayvan Kredisi 2019 Başvurusu ve Hibe Nasıl Alınır yazımızı incelemek için tıklayınız.