Covid-19 İşyeri Kirası Ödeyemeyenler İçin Düzenleme - Hızlı Kredi Başvurusu- Kredi Hesapla - KOSGEB Kredisi – Kredi Bul
 • ALTIN (TL/GR)
  481,35
  % -0,43
 • AMERIKAN DOLARI
  7,9486
  % 1,70
 • € EURO
  9,4074
  % 1,50
 • £ POUND
  10,4250
  % 1,40
 • ¥ YUAN
  1,1898
  % 1,27
 • YARIM ALTIN
  1.560,00
  % -0,33
 • BITCOIN
  103763,244
  % 8,28
 • BIST 100
  1.204,80
  % -0,55

Covid-19 İşyeri Kirası Ödeyemeyenler İçin Düzenleme

Covid-19 İşyeri Kirası Ödeyemeyenler İçin Düzenleme

Covid-19 İş yeri Kirası Ödeyemeyenler İçin Düzenleme 26.03.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 diğer adıyla Korona Virüs salgını sonrası neredeyse dünyadaki tüm ülkelerde sosyal hayat tamamen değişti. Ülkemizde de Covid-19 salgını önlemleri kapsamında köklü bir takım önlemler alınmıştır. İç İşleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelge ile kafe, restoran, lokanta, spor salonu, sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri gibi umuma açık iş yerlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Büyük şehirlerde hafta sonları uygulanan Sokağa Çıkma Yasakları nedeniyle de geçici olarak kapatılmayan iş yerleri de çalışamaz duruma gelmiştir.

Covid-19 Sürecinde Alınan Önlemlerin İş Yerlerine Etkisi

Faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yerleri ve hafta sonu yüksek satış cirosu yapan işletmelerin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile yaşadıkları ciro kaybı nedeniyle ekonomik olarak zor duruma girmişlerdir. Sadece faaliyetleri durdurulan işletmeler değil, salgın nedeniyle toplumda oluşan salgın korkusu nedeniyle işletmeler büyük ciro kaybı yaşamıştır. Salgının olumsuz olarak etkilediği işletmeler faaliyetlerini devam edemediklerinden ciddi gelir kaybı yaşamışlardır. Çalıştıramadıkları iş yerleri için kira ödemek zorunda kalan iş yeri sahipleri için konu iyice içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Covid-19 sürecinde iş yeri kira ödemeleri için Devlet Destekleri gündeme gelmiştir. Bu desteklerden birisi de iş yerlerinin kira ödemleri ile ilgili yapılan düzenlemelerdir.

Covid-19 Sürecinde Kira Düzenlemesi Ne Getiriyor?

Mevcut düzende, Borçlar Hukuku kapmasında tapu sahibine, kira bedelini ödeme kiracının asli yükümlülüğü olduğu bildirilmekte ve kiracının borcunu ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ödememesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkı veriyordu. Aynı kanunda kiracı ihtardan sonra borcunu ödemiş olsa bile, kendisine farklı zamanlarda iki ihtar gönderilmişse tapu sahibi mahkeme yoluyla kira sözleşmesini fesih edebiliyordu. Yapılan yeni düzenleme ile kanunda geçen bu ifadeler 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olmayacaktır. Bu tarihler arasında kira ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kiracı ile olan kira sözleşmesini fesih edilemeyecektir.

Kira Alacağı Ortadan Kalkmıyor

Yapılan bu yeni düzenleme kira alacaklarını ortadan kaldırmamaktadır. Kiracının kira ödeme yükümlülüğü aynen devam edecektir. Yapılan düzenleme ile birlikte, kiracıyı sadece kira sözleşmesinin feshi ve iş yerinin tahliyesine karşı korumuş olmaktadır. Borçlar kanunundaki temerrüt maddesinde de herhangi bir değişiklik ve durdurma kararı alınmamıştır. Bu nedenle temerrüt maddesi geçerliliğini aynen korumaktadır.

Covid-19 İş yeri Kirası Ödeyemeyenler İçin Düzenleme

Ödenmeyen Kira Borçlarında Temerrüt Durumu Devam Edecek

Düzenlemenin bu haliyle devamı ve önümüzdeki süreçte yeni bir değişiklik olmaması durumunda kira borcunu ödemeyen kiracının temerrüte düşmüş sayılacağı ve kiraya verenin de kiracıdan temerrüt faizi isteyebilmesi mümkündür. Unutulmaması gereken konu yapılan bu düzenlemenin Mart-Haziran dönemlerine ait kira ödemelerini kapsaması. Bu dönem önce mevcut olan borçlar ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu tarihten önce kira borcu mevcut ise şartlar oluşmuş ise iş yeri sahibi kira sözleşmesinin feshini talep edebilir.

Kira İlişkisinin Devri Yazılı Rızaya Bağlandı

01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Kira İlişkisinin Devri kiraya verenin yazılı izni ile devredilebilecek. Eski uygulamada da devir işlemi yapılabiliyordu ancak yeni düzenleme ile yazılı izin ile işlem gerçekleştirilebilecek. Kiraya veren haklı bir sebep olmaksızın izin vermekten kaçınamayacaktır. Eski kiracı, kiraya verene karşı iki yılı geçmemek üzere yeni kiracının borçlarından müteselsilen sorumlu olacaktır.

Kiralanan Yerin Sözleşme Bitiminden Önce İadesi

Kiracı, sözleşme süresi ve fesih dönemine uymaksızın kiralanan yeri geri verdiği takdirde kira sözleşmesinden doğacak borçlar makul bir süre için devam edecektir. Yargıtay kararlarında bu süre 6 ay olarak kabul edilmektedir. İlgili yere yeni bir kiracı bulunması halinde eski kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erecektir. Aynı zamanda makul süre içerisinde veya bu süre içerisinde yeni kiracı bulunmasına kadar geçecek süre içerisinde kiraya veren yapmaktan kurtulduğu giderler ile kiralanan yeri başka amaçla kullanarak kazandığı yararları kira bedelinden düşmesi gerekmektedir.

Depozito Uygulaması Yeniden Düzenlendi

Kira Depozitosu kiracının kiraya verene verdiği bir teminat bedelidir. Yeni düzenleme ile birlikte depozitonun para veya kıymetli evrak olarak verilmesi kararlaştırılmış ise kiracının, kiraya verenin onayı olmadan çekemeyeceği şekilde, vadeli tasarruf hesabında bir bankaya repo edilmesi gerekecektir. Banka kendisine repo edilen depozito bedelini, tarafların rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle çözebilecektir. Kira sözleşmesi bitiminden sonra 3 ay içerisinde kiraya veren tarafından herhangi bir talepte bulunulmadığı durumda banka repo edilen teminatı çözecektir.

Sözleşmeler Kiracı Aleyhine Düzenlenemeyecek

İş yeri kiraları için yapılacak sözleşmelerde kiracıya sadece kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü verilemeyecek. 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra imzalanacak kira sözleşmelerinde, Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi durumunda ceza şartı getirilemeyeceği ve günü gelmemiş kira bedellerinin muaccel olacağına dair bir düzenleme yapılamayacak. 1 Temmuz öncesi yapılan sözleşmelerde buna benzer şartlar var ise yine bu tarihten itibaren sözleşmede yazan bu hükümler geçersiz hale gelecektir.